Inzendingen SpinAwards

Deel op:


Terug naar het overzicht Print

Opdrachtgever, bureau/school en categorie

Titel:
Beick Fiets Configurator
Opdrachtgever:
Beick
Bureau:
DPI Animation House
Datum eerste publicatie:
01/12/2009
url:
http://www.beick.nl
Categorie:
Website
Innovation

Credits

Concept:
Lex van der Sluijs (DPI animation house)
Art Direction / Design:
Willem Hagen / Boy Terhell
Interaction Design:
Willem Hagen / Boy Terhell / Rick van der Wal
Technische realisatie:
Jeffrey Moerman / Klaas Niehuis / Lex van der Sluijs
Account:
Joost van Oevelen
Verantwoordelijk bij klant:
Erik Kepper


Afbeeldingen

VideoCase omschrijving: Website

Projectbeschrijving
Multimediaspecialist DPI Animation House ontwikkelde de website, webwinkel en online fietsconfigurator voor BEICK. In een periode van 8 maanden heeft een team van webontwikkelaars, programmeurs, vormgevers en 3D specialisten gewerkt aan dit unieke verkooppunt van BEICK. De inspirerende en gebruikersvriendelijke BEICK ontwerptool is een state of the art open (niet-lineaire) configurator. Degebruiker kan zelf een keuze maken uit alle onderdelen en bepalen waar hij wil beginnen. Hij kan tussendoor van gedachten veranderen of zijn keuzes opslaan en later terugkomen. Dit in tegenstelling tot de configurators in deautowereld; daarbij moet altijd een rigide stappenplan gevolgd worden.Op de website kan de klant zelf zijn (of haar) eigen fiets creëren uit een grote catalogus van onderdelen. Dit beperkt zich niet tot enkele accessoires zoals een fietsbel of snelbinders maar kent legio keuzemogelijkheden; van het aantal versnellingen - wel of niet elektrisch - tot verschillende zadels, sturen en kleurdetails. Om de klant zoveel mogelijk te ondersteunen bijhet ontwerpen van zijn fiets is de open configurator ontwikkeld. De hele fiets wordt online gecreëerd . Alle onderdelen die de klant kiest, worden direct getoond vanuit verschillende standpunten.
Voor/over product of dienst
Relatie-modelDPI is specialist op het gebied van 3D en nieuwe media en heeft beidedisciplines in de open configurator samengebracht; ook dit is uniek op hetgebied van configurators. Alle mogelijke combinaties, afhankelijkheden enbeperkingen zijn digitaal in een allesomvattend schema beschreven; hetrelatie-model. Het relatie-model is het DNA van de fiets en vormt de kernvan de configurator. Vervolgens is een verbinding gelegd tussen het relatiemodel en 3D-software; naar aanleiding van het relatie-model maakt de 3D-software de plaatjes van de fietsonderdelen. De webconfigurator bevat hetprogramma om de losse beelden weer samen te stellen tot een completefiets en gebruikt daarbij 3D-informatie die aan de beelden is toegevoegd.
3D
Om een constante en hoge beeldkwaliteit te behalen, en omdat veel onderdelen aan het begin van het project nog niet gefabriceerd waren, was fotografie uitgesloten. Daarom is gekozen de fiets volledig in 3D uit te werken. DPI Animation House ging de uitdaging aan om de fiets zo realistisch mogelijk te visualiseren. Nadat alle onderdelen en accessoires in 3D gemodelleerd of aangeleverd waren, werden ze voorzien van natuurgetrouwe materialen. Hierbij heeft DPI Animation House zoveel mogelijk gebruik gemaakt van prototypes en materiaalreferenties. Tijdens het proces werd de fiets verder ontwikkeld waardoor continu wijzigingen doorgevoerd moesten kunnen worden.DPI Animation House heeft ervoor gezorgd dat er steeds met een up-to-date set gegevens is gewerkt waarbij ieder fietsonderdeel in een apart bestand werd opgeslagen; het bleek veel te zwaar om alle onderdelen samen te beheren in een enkel model. Na het modelleren en materialiseren is de fiets in een virtuele studio belicht en zijn telkens acht camerastandpunten gemaakt. Bij deze standpunten werd al rekening gehouden met later toe te voegen accessoires; zoals kratten, manden en fietstassen. De gekozen standpunten geven een goed overzicht en tonen voldoende detail. Door gebruik te maken van 3D ontstonden tal van mogelijkheden; meer dan de helft van de productfoto's in de webwinkel is 3D en de promofilm op de homepage is eveneens 3D.
StudioHet samenstellen en renderen van de onderdelen gebeurt door middel van een studioscene. Deze scene bevat de belichting, grondplaat en alle camerastandpunten. Een onderdeel dat gerenderd moet worden, wordt ingeladen en daarna vanuit de acht standpunten gerenderd. Dit proces wordt vervolgens herhaald voor ieder onderdeel. Tegelijkertijd met de render wordt een dieptekanaal uitgerekend. Deze diepte-informatie wordt later ingezet om de onderdelen in de configurator weer correct samen te stellen tot een complete fiets. Dit proces is uniek en speciaal voor dit project ontwikkeld. De studio is ook de centrale plek voor het onderhoud aan de onderdelen.
OneindigVia de online configurator is de klant in staat met deze losse onderdelen een complete fiets samen te stellen. Hoewel een begrensd aantal unieke fietsonderdelen beschikbaar is, is het aantal mogelijke combinaties dat de klant kan maken bijna oneindig groot. Daardoor is het onmogelijk om de keuze vande klant vooraf te voorspellen. Vanuit dit gegeven is gekozen de onderdelen zoveel mogelijk afzonderlijk te renderen. Onderdelen die een visuele relatie hebben, bijvoorbeeld door reflecties of schaduwen, vormen een beperking op dit systeem. Indien deze los gerenderd worden, verdwijnen belangrijke schaduwen of reflecties. Dit heeft DPI Animation House ondervangen door onderdelen die een sterke relatie hebben, samen te renderen.
Geen lagenHet combineren van alle 2D-afbeeldingen bleek geen makkelijke opgave. Onderdelen kunnen elkaar overlappen of voor elkaar langs schuiven. Een veel gebruikte oplossing hiervoor is het product op te delen in lagen. Objecten op de voorgrond staan dan op een andere laag dan objecten op de achtergrond. Dit systeem moet voor ieder standpunt apart worden vastgelegd en veroorzaakt soms verwarrende situaties. Denk hierbij aan de trappers van een fiets; de ene trapper moet op de achtergrond zichtbaar zijn en de andere trapper juist op de voorgrond. Een enkel onderdeel moet dus in stukken geknipt worden. Zoiets maakt de ontwikkeling en het beheer van een dergelijke configurator alleen maar lastiger. DPI Animation House heeft hiervoor een nieuw systeem ontwikkeld. In grote lijnen worden de 2D-beelden samengesteld aan de hand van dieptekanalen die uit het 3D-model worden gegenereerd. Dit systeem is veel preciezer dan lagen. Het levert ook de nodige flexibiliteit op; het blijft bijvoorbeeld mogelijk om in een later stadium onderdelen toe te voegen die bij het traditionele lagensysteem tussen twee lagen in geplaatst zouden moeten worden.
ParallelDe gebruikte technieken maken het mogelijk de fiets op een intuïtieve manier te configureren. Iedere klant kan de onderdelen in willekeurige volgorde aan de fiets toevoegen. Men begint bij het achterlicht of juist het frame, kiest eersteen kleur of liever een wiel; het maakt niet uit! Het is daardoor eenvoudig direct te beginnen met die dingen die men belangrijk vindt aan de persoonlijke fiets. Het systeem houdt de klant op de hoogte als bepaalde combinaties in deconfiguratie problemen veroorzaken. De foute combinaties worden gewoon getoond samen met suggesties voor oplossingen. Hierdoor wordt men niet onderbroken in de “flow”.
LogicaTussen de verschillende fietsonderdelen bestaan veel onderlinge relaties. Een fietstas kan alleen gekozen worden als er ook een bagagedrager is en sommige onderdelen zijn verplicht, zoals een frame of trappers. De keuzes van de gebruiker hebben gevolgen voor de hele fiets. Deze relaties zijn vastgelegd in het relatie-model. Dit model heeft twee belangrijke functies. Ten eerste bepaalt het de keuzemogelijkheden van de klant en voorkomt het dat er onlogische of onmogelijke fietsen verkocht worden. Ten tweede bepaalt het welke fietsonderdelen gerenderd moeten worden en in welke combinaties.
Alle systemen binnen de BEICK-website en -configurator maken gebruik van het relatie-model. Het is in nauwe samenwerking met BEICK vastgelegd en kan makkelijk worden aangevuld als andere of nieuwe onderdelen worden ontwikkeld en toegevoegd.
ProgrammerenHet relatie-model is vertaald naar een aantal programma's. Ten eerste het programma waarin het relatie-model wordt vastgelegd. Alle mogelijke combinaties, afhankelijkheden en beperkingen zijn hierin digitaal beschreven. Dit programma is zo eenvoudig mogelijk gehouden zodat wijzigingen gemakkelijk aan te brengen zijn of nieuwe onderdelen eenvoudig toe te voegen. Daarnaast is een verbinding gelegd tussen het model en de 3D-software van DPI Animation House.
Doelgroep(en)
25-44 jaar
50/50 vrouw/man
functionele fietsers in en rondom stad en dorp 
Nederland maar zeker internationaal
Openstaan voor een nieuw alternatief
young at mind & heart
huidige a-merk fietskopers


Case omschrijving: Innovation

Projectbeschrijving
Multimediaspecialist DPI Animation House ontwikkelde de website, webwinkel en online fietsconfigurator voor BEICK. In een periode van 8 maanden heeft een team van webontwikkelaars, programmeurs, vormgevers en 3D specialisten gewerkt aan dit unieke verkooppunt van BEICK. De inspirerende en gebruikersvriendelijke BEICK ontwerptool is een state of the art open (niet-lineaire) configurator. Degebruiker kan zelf een keuze maken uit alle onderdelen en bepalen waar hij wil beginnen. Hij kan tussendoor van gedachten veranderen of zijn keuzes opslaan en later terugkomen. Dit in tegenstelling tot de configurators in deautowereld; daarbij moet altijd een rigide stappenplan gevolgd worden.Op de website kan de klant zelf zijn (of haar) eigen fiets creëren uit een grote catalogus van onderdelen. Dit beperkt zich niet tot enkele accessoires zoals een fietsbel of snelbinders maar kent legio keuzemogelijkheden; van het aantal versnellingen - wel of niet elektrisch - tot verschillende zadels, sturen en kleurdetails. Om de klant zoveel mogelijk te ondersteunen bijhet ontwerpen van zijn fiets is de open configurator ontwikkeld. De hele fiets wordt online gecreëerd . Alle onderdelen die de klant kiest, worden direct getoond vanuit verschillende standpunten.
Voor/over product of dienst
Relatie-modelDPI is specialist op het gebied van 3D en nieuwe media en heeft beidedisciplines in de open configurator samengebracht; ook dit is uniek op hetgebied van configurators. Alle mogelijke combinaties, afhankelijkheden enbeperkingen zijn digitaal in een allesomvattend schema beschreven; hetrelatie-model. Het relatie-model is het DNA van de fiets en vormt de kernvan de configurator. Vervolgens is een verbinding gelegd tussen het relatiemodel en 3D-software; naar aanleiding van het relatie-model maakt de 3D-software de plaatjes van de fietsonderdelen. De webconfigurator bevat hetprogramma om de losse beelden weer samen te stellen tot een completefiets en gebruikt daarbij 3D-informatie die aan de beelden is toegevoegd.
3D
Om een constante en hoge beeldkwaliteit te behalen, en omdat veel onderdelen aan het begin van het project nog niet gefabriceerd waren, was fotografie uitgesloten. Daarom is gekozen de fiets volledig in 3D uit te werken. DPI Animation House ging de uitdaging aan om de fiets zo realistisch mogelijk te visualiseren. Nadat alle onderdelen en accessoires in 3D gemodelleerd of aangeleverd waren, werden ze voorzien van natuurgetrouwe materialen. Hierbij heeft DPI Animation House zoveel mogelijk gebruik gemaakt van prototypes en materiaalreferenties. Tijdens het proces werd de fiets verder ontwikkeld waardoor continu wijzigingen doorgevoerd moesten kunnen worden.DPI Animation House heeft ervoor gezorgd dat er steeds met een up-to-date set gegevens is gewerkt waarbij ieder fietsonderdeel in een apart bestand werd opgeslagen; het bleek veel te zwaar om alle onderdelen samen te beheren in een enkel model. Na het modelleren en materialiseren is de fiets in een virtuele studio belicht en zijn telkens acht camerastandpunten gemaakt. Bij deze standpunten werd al rekening gehouden met later toe te voegen accessoires; zoals kratten, manden en fietstassen. De gekozen standpunten geven een goed overzicht en tonen voldoende detail. Door gebruik te maken van 3D ontstonden tal van mogelijkheden; meer dan de helft van de productfoto's in de webwinkel is 3D en de promofilm op de homepage is eveneens 3D.
StudioHet samenstellen en renderen van de onderdelen gebeurt door middel van een studioscene. Deze scene bevat de belichting, grondplaat en alle camerastandpunten. Een onderdeel dat gerenderd moet worden, wordt ingeladen en daarna vanuit de acht standpunten gerenderd. Dit proces wordt vervolgens herhaald voor ieder onderdeel. Tegelijkertijd met de render wordt een dieptekanaal uitgerekend. Deze diepte-informatie wordt later ingezet om de onderdelen in de configurator weer correct samen te stellen tot een complete fiets. Dit proces is uniek en speciaal voor dit project ontwikkeld. De studio is ook de centrale plek voor het onderhoud aan de onderdelen.
OneindigVia de online configurator is de klant in staat met deze losse onderdelen een complete fiets samen te stellen. Hoewel een begrensd aantal unieke fietsonderdelen beschikbaar is, is het aantal mogelijke combinaties dat de klant kan maken bijna oneindig groot. Daardoor is het onmogelijk om de keuze vande klant vooraf te voorspellen. Vanuit dit gegeven is gekozen de onderdelen zoveel mogelijk afzonderlijk te renderen. Onderdelen die een visuele relatie hebben, bijvoorbeeld door reflecties of schaduwen, vormen een beperking op dit systeem. Indien deze los gerenderd worden, verdwijnen belangrijke schaduwen of reflecties. Dit heeft DPI Animation House ondervangen door onderdelen die een sterke relatie hebben, samen te renderen.
Geen lagenHet combineren van alle 2D-afbeeldingen bleek geen makkelijke opgave. Onderdelen kunnen elkaar overlappen of voor elkaar langs schuiven. Een veel gebruikte oplossing hiervoor is het product op te delen in lagen. Objecten op de voorgrond staan dan op een andere laag dan objecten op de achtergrond. Dit systeem moet voor ieder standpunt apart worden vastgelegd en veroorzaakt soms verwarrende situaties. Denk hierbij aan de trappers van een fiets; de ene trapper moet op de achtergrond zichtbaar zijn en de andere trapper juist op de voorgrond. Een enkel onderdeel moet dus in stukken geknipt worden. Zoiets maakt de ontwikkeling en het beheer van een dergelijke configurator alleen maar lastiger. DPI Animation House heeft hiervoor een nieuw systeem ontwikkeld. In grote lijnen worden de 2D-beelden samengesteld aan de hand van dieptekanalen die uit het 3D-model worden gegenereerd. Dit systeem is veel preciezer dan lagen. Het levert ook de nodige flexibiliteit op; het blijft bijvoorbeeld mogelijk om in een later stadium onderdelen toe te voegen die bij het traditionele lagensysteem tussen twee lagen in geplaatst zouden moeten worden.
ParallelDe gebruikte technieken maken het mogelijk de fiets op een intuïtieve manier te configureren. Iedere klant kan de onderdelen in willekeurige volgorde aan de fiets toevoegen. Men begint bij het achterlicht of juist het frame, kiest eersteen kleur of liever een wiel; het maakt niet uit! Het is daardoor eenvoudig direct te beginnen met die dingen die men belangrijk vindt aan de persoonlijke fiets. Het systeem houdt de klant op de hoogte als bepaalde combinaties in deconfiguratie problemen veroorzaken. De foute combinaties worden gewoon getoond samen met suggesties voor oplossingen. Hierdoor wordt men niet onderbroken in de “flow”.
LogicaTussen de verschillende fietsonderdelen bestaan veel onderlinge relaties. Een fietstas kan alleen gekozen worden als er ook een bagagedrager is en sommige onderdelen zijn verplicht, zoals een frame of trappers. De keuzes van de gebruiker hebben gevolgen voor de hele fiets. Deze relaties zijn vastgelegd in het relatie-model. Dit model heeft twee belangrijke functies. Ten eerste bepaalt het de keuzemogelijkheden van de klant en voorkomt het dat er onlogische of onmogelijke fietsen verkocht worden. Ten tweede bepaalt het welke fietsonderdelen gerenderd moeten worden en in welke combinaties.
Alle systemen binnen de BEICK-website en -configurator maken gebruik van het relatie-model. Het is in nauwe samenwerking met BEICK vastgelegd en kan makkelijk worden aangevuld als andere of nieuwe onderdelen worden ontwikkeld en toegevoegd.
ProgrammerenHet relatie-model is vertaald naar een aantal programma's. Ten eerste het programma waarin het relatie-model wordt vastgelegd. Alle mogelijke combinaties, afhankelijkheden en beperkingen zijn hierin digitaal beschreven. Dit programma is zo eenvoudig mogelijk gehouden zodat wijzigingen gemakkelijk aan te brengen zijn of nieuwe onderdelen eenvoudig toe te voegen. Daarnaast is een verbinding gelegd tussen het model en de 3D-software van DPI Animation House.
Doelgroep(en)
25-44 jaar
50/50 vrouw/man
functionele fietsers in en rondom stad en dorp 
Nederland maar zeker internationaal
Openstaan voor een nieuw alternatief
young at mind & heart
huidige a-merk fietskopers