Inzendingen SpinAwards

Deel op:


Terug naar het overzicht Print

Opdrachtgever, bureau/school en categorie

Titel:
Techniekwijzer Hogeschool van Amsterdam
Opdrachtgever:
Hogeschool van Amsterdam
Bureau:
Evident Interactive
Datum eerste publicatie:
01/01/2010
url:
http://www.techniekwijzer.hva.nl
Categorie:
Website

Credits

Concept:
Gijs Garcia Bogaards
Art Direction / Design:
Sven Dinslage
Copy / Redactie:
Saskia Hoepman/Joyce Schutten
Interaction Design:
Jorrit Terpstra
Technische realisatie:
Meinaart van Straalen/Sivard Donkers
Account:
Gijs Garcia Bogaards/Mascha Tamarinof
Verantwoordelijk bij klant:
Saskia Hoepman/Joyce Schutten


Afbeeldingen

VideoCase omschrijving: Website

Projectbeschrijving
De techniekwijzer van de Hogeschool van Amsterdam is een single screen orientatiesite voor het Domein Techniek. Met de matrix/zoom interface kan een bezoeker zich op intuitieve wijze bedienen met het overzicht en inzicht van de 14 technische opleidingen die de HvA te bieden heeft. De in context van het opleidings en beroepsperspectief geboden rijke en authentieke  content aanbod bedient de zich orienterende scholier op maat met informatie of inspiratie. Om vervolgens met overtuiging  en een verhoogde kans op studiesucces te kunnen kiezen voor een van de 14 technische opleidingen aan de HvA.
Voor/over product of dienst
Het faciliteren van de beschreven doelstelling vroeg om een innovatieve interface die de gebruiker constant in staat stelt de regie te blijven voeren over de geboden multimediale informatie. Daarnaast vloeide uit het de wens van de opleidingen om hun eigen specifieke verhaal te kunnen vertellen de behoefte om dit modulair te kunnen opbouwen.
Voor de techniekwijzer heeft Evident een single screen matrix/zoom interface ontwikkeld die via 1 scherm een rijke en omvangrijke hoeveelheid content direct beschikbaar maakt en binnen de zelfgekozen context presenteert. Het studieverloop en het toekomstperspectief van de opleiding geven structuur aan het specifieke verhaal van de opleiding.
Om de opleidingen in staat te stellen hun eigen verhaal te kunnen vertellen is een set vrij inzetbare contentbouwstenen ontwikkeld. Deze kunnen worden ingezet voor het weergeven van videomateriaal, fotoslideshowsof  interactieve testjes waarbinnen direct feedback wordt gegeven op bijvoorbeeld het wiskundeniveau van de toekomstige student. De bouwstenen kunnen in de vorm van een scenario worden ingezet om een scholier bijvoorbeeld een video voor te schotelen waarover vervolgens een aantal vragen wordt gesteld en de uitslag van de vragen wordt gebruikt om een specifieke video of test aan te bieden.
Binnen de Techniekwijzer wordt op deze manier op een laagdrempelige manier de dialoog gezocht met de scholier. De scholier wordt in deze dialoog gestimuleerd kritisch na te denken of hij beschikt over de juiste competenties die nodig zijn om een studie succesvol te doorlopen. Uiteraard met als doel de kans op studiesucces te vergroten. Er is heel bewust gekozen om dit alleen op elementniveau te doen. De failed cases van omvangrijke online vraaggesprekken met scholieren waar aan het eind van de rit 25 opleidingen uitkomen die echt iets voor jou zijn hebben deze valkuil aangetoond.
Om niet in de valkuil te trappen dat we de belevingswereld van de scholier/student onvoldoende onderkennen is in zowel de conceptfase als bij het ontwikkelen en verzamelen van content gekozen voor nadrukkelijke samenwerking en reflectie met scholieren/studenten en de opleidingen zelf. De bijdrage van studenten die op een persoonlijke manier vertellen over projecten maakt de content authentiek en licht verteerbaar. Cases en initiatieven van bedrijven geven een goed beeld van het beroepsperspectief en de maatschappelijke context van de opleidingen.  
 
In de techniekwijzer wordt videocontent getoond die is ontwikkeld in samenwerking met ScholierenTV. Om authentieke videocontent over projecten binnen de opleidingen te verzamelen is een Youtube videocontestkanaal ontwikkeld waarbinnen studenten deel kunnen nemen aan een videowestrijd. De beste clips worden opgenomen in de techniekwijzer.
Doelgroep(en)
De doelgroepen van de Techniekwijzer zijn:
·         Havo- / Vwo-scholieren (instromers)
·         MBO studenten (doorstromers)
·         HBO studenten (zij-instromers)
·         Decanen/leraren van voortgezet onderwijs
·         Decanen/leraren van MBO-instellingen
Dit zijn de personen die betrokken zijn bij de besluitvorming van aankomende studenten omtrent de keuze van een vervolgstudie.
Zoals eerder aangegeven is in de strategiefase gekozen voor een aantal reflectiemomenten met een vertegenwoordiging van de doelgroepen.