De voorwaarden


Aan de deelname van de SpinAwards zijn een aantal voorwaarden verbonden.

  1. Alleen werk dat voor het eerst openbaar werd gemaakt tussen 1 januari 2016 en 1 maart 2017 komt in aanmerking voor de SpinAwards 2017. Met openbaar maken wordt ook bedoeld het online zetten van een site, het publiceren van een advertentie, het plaatsen van een banner, etc. Als het werk na 1 maart nog gewijzigd is, wordt er gekeken naar de stand van zaken op 1 maart.

  2. Het concept moet in Nederland of in België zijn bedacht. Dit sluit niet uit dat het werk internationaal wordt gebruikt. Alleen het originele werk mag worden ingezonden, dus niet een Nederlandse adaptie van een oorspronkelijk Belgisch concept of vice versa.

  3. Adapties van buitenlands - dus niet bedacht in Nederland of België - werk zijn uitgesloten van deelname.

  4. Het inschrijfformulier moet in het Nederlands of in het Engels worden ingevuld. Creatief werk in andere talen moet vertaald worden of met een aparte vertaling vertaling worden aangeleverd.

  5. De inzending is pas een feit als het compleet ingevulde inschrijfformulier is ontvangen en de kosten voor de inzending zijn voldaan. De kosten voor het inzenden zijn € 295,- exclusief BTW per ingezonden case.

  6. Het inzenden van werk geeft niet automatisch recht van toegang tot de SpinAwards Night en de uitreiking. Kaarten hiervoor dienen apart te worden besteld.

  7. Online werk moet online bekeken kunnen worden, hetzij op de originele URL, hetzij op een andere URL.

  8. Offline werk (bijvoorbeeld een DVD of een advertentie) dient bij voorkeur op de originele drager en in de originele vorm ingezonden te worden. Op alle items moet duidelijk vermeld worden om welk project het gaat.

  9. Bij verschil van mening tussen de inzender en de stichting of het secretariaat, beslist het bestuur hoe met de inzending moet worden omgegaan. Dit geldt ook wanneer een vermoeden van fraude of manipulatie ontstaat en bij twijfel over de juiste publicatiedatum. De beslissing van het bestuur is bindend.

  10. Om een case in te zenden dien je eerst een ID aan te maken en in te loggen om naar het inschrijfformulier te gaan. Maak hier je ID aan.