De Monitor

Client, bureau/agency and category

 • Title: De Monitor
 • Client: KRO-NCRV
 • Bureau/Agency: KRO-NCRV
 • Date of publication: 15-11-2017
 • URL: https://www.demonitor.nl
 • Categories: Website

Credits

 • Concept: KRO-NCRV
 • Art Direction/Design: KRO-NCRV / Simon van Acht
 • Copy/Concent: KRO-NCRV
 • Interaction Design: KRO-NCRV / Simon van Acht
 • Technical realization: No Protocol
 • Account/Project management: KRO-NCRV
 • Accountmanagement client-side: KRO-NCRV
 • Production Party: No Protocol
 • Other:

Website

About the product/service

De Monitor bestaat bij de gratie van het publiek; een tevreden gebruikservaring en stroomlijning van gegenereerde data is daarvoor cruciaal. Voor de tipgever is een conversational interface ontwikkeld, die in stappen naar de redactie leidt. De tipgever stuurt de tip niet naar een anonieme redactie, maar naar de betrokken redacteur. Kan zich abonneren en krijgt ook relevante content aangeboden. Ook zie je in welk stadium het onderzoek zit. Aan de redactiekant worden tips alleen naar betrokken redacteuren geleid, die direct contact kunnen opnemen. Ook kunnen zij aan een selectie vd tipgevers gericht vervolgvragen in het onderzoek uitzetten. Ze kunnen bovendien zien wie updates wil ontvangen en publiek ‘persoonlijk’ bijpraten. Tips kunnen worden getagd of gekoppeld aan collega’s voor latere verwerking. Op die manier verdwaalt de redactie niet in de 1000- tips die ze wekelijks ontvangt en krijgt de tipgever een ervaring die recht doet aan wat we nastreven: samen journalistiek bedrijven.

Budget

Project description

De Monitor is een onderzoeksjournalistiek format dat systeemfouten signaleert; waar burger de dupe is van wet&regelgeving. Het 1e format dat crowdsourcing en open newsroom combineerde; samen weten we meer. Om nog beter gebruik te maken vd oren & ogen in het land maakt de Monitor nu de beweging van crowdsourcing naar crowdparticipatie. Daarvoor is een uniek systeem ontwikkeld dat een directe relatie creëert tussen publiek en redactie. En zorgt voor een deels geautomatiseerde verwerking van de tips. Tipgevers worden via een gepersonaliseerde flow direct geleid naar de makers van het betreffende onderzoek. Deze makers kunnen tijdens het hele onderzoek gericht de juiste mensen betrekken. En ze persoonlijk op de hoogte houden door slimme mailkoppeling. Het systeem zorgt voor een persoonlijke gebruikservaring aan de kant vh publiek. Maar ook stelt het de redactie in staat slimmer om te gaan met input, conversaties deels te automatiseren en kan selectiever en efficiënter worden gewerkt.

Goals

Met de Monitor willen we systeemfouten signaleren en oplossen. En daarbij optimaal gebruikmaken vd ogen/oren in het land. Doel vd nieuwe site is dit verder te optimaliseren door een directe relatie tussen journalist en tipgever mogelijk te maken. En publiek niet alleen bij de start maar ook later ih onderzoek, of bij andere onderzoeken te betrekken. Dit proces is op een slimme manier geautomatiseerd. Ook in efficiency van data-verwerking zijn belangrijke stappen gezet. Journalistieke research-kracht is schaars, redacteuren kunnen nu uit de enorme informatiestroom relevante verhalen halen, publiek op de hoogte houden. Zelfs analyses van tips maken en die verwerken in data-toepassingen (1 op 1 in de uitzending verwerkt). Verder willen we met dit systeem terugkerend bezoek stimuleren. Door mensen in de loep vh onderzoek te houden, verzamelen we een groep mensen die zich betrokken voelen bij een onderwerp. Dit maakt ons minder afhankelijk van partijen als Facebook om publiek te bereiken.

Promotion

De Monitor heeft een slimme manier gevonden om publiek en makers samen te brengen in het journalistieke onderzoeksproces. Personalisatie en automatisering leiden tot een verbeterde gebruikservaring maar ook tot efficiencyslag bij de journalisten die gerichter en beter hun werk kunnen doen. Juist in een tijd waarin de journalistiek onder druk staat lukt het de Monitor om een betekenisvolle relatie met publiek aan te gaan. De relevantie van betrokkenheid van de burger en een transparant onderzoeksproces is belangrijker dan ooit. Door samen systeemfouten in onze samenleving te signaleren en bij te dragen aan verbetering geven we inhoud aan het begrip participatiemaatschappij :-)

Results

De redactie verliest beduidend minder tijd aan spam, sorteren en verdelen van tips. De kwaliteit van de ingezonden tips is toegenomen, ook worden bijvoorbeeld meer relevante documenten meegestuurd. Het proces is daadwerkelijk transparanter geworden, het is voor redactie makkelijker om in verschillende vormen updates te publiceren. Uit de feedback van gebruikers blijkt dat het gelukt is om de ervaring te verbeteren. Gebruikers ervaren het proces van tip-geven als persoonlijk en betrokken, en met beperkte middelen stelt het CMS ons in staat dat vol te houden. Qua online bezoekersaantallen schommelt de Monitor tussen de 100.000 en de 120.000 uniek bereik per maand.

Strategy

Ontwikkelen van systeem dat directe relatie tussen journalist en tipgever/expert mogelijk maakt. Door personalisatie aan de voorkant wordt een betere gebruikservaring gerealiseerd voor publiek. Door aan de achterkant te automatiseren wordt een efficiency- en kwaliteitsslag gemaakt door dataverwerking &vergaring makkelijker te maken. Om de relatie tussen journalist en publiek verder te versterken hebben alle journalisten van de Monitor een persoonlijk profiel en worden ze met naam en foto direct gekoppeld aan de tipgevers en publiek. Dat in deels geautomatiseerde conversaties wordt bijgepraat door de journalist in kwestie. Die daarvoor verschillende publicatieopties heeft. Om de makers nog meer gezicht te geven heeft Marijn Frank als online presentator het Monitorteam versterkt. Zij haalt updates bij de journalisten en geeft een toegankelijk inkijkje in het onderzoeksproces, dat ook op de site volledig transparant te volgen is in de genomen stappen en stand van zaken.

Target audience

Met de nieuwe site richten we ons niet alleen op ons publiek, tipgevers en experts in het land. Het systeem is ook voor de eigen redactie ontwikkeld om hen in staat te stellen hun werk beter te doen. De filosofie van de monitor is dat 100 huisartsen & ervaringsdeskundigen meer weten dan 1 journalist zorg. Waarom niet gebruik maken van de ogen en oren in het land? Daarvoor willen we tipgevers belonen met een persoonlijke benadering en de juiste aandacht. Maar ze ook langer betrokken houden bij het onderzoek zodat we hun input niet alleen bij de start van het onderzoek gebruiken, maar ze ook later in het journalistieke proces betrekken en systeemfouten in Nederland samen aan de kaak stellen. De Monitor onderzoekt verschillende onderwerpen (zorg, onderwijs, werk en inkomen, etc). Door een betere relatie aan te gaan met mensen uit het veld, kunnen journalisten ook voor nieuw te starten onderzoeken binnen eenzelfde dossier gericht de juiste experts benaderen met nieuwe onderzoeksvragen.

User Media

De Monitor wordt wekelijks uitgezonden op NPO2 en heeft een eigen online platform. Daarnaast wordt Twitter, Facebook en LinkedIn ingezet om rondom specifieke onderwerpen gericht publiek/experts te bereiken en betrekken bij onderzoeken. Makers gebruiken ook hun eigen social accounts om aandacht voor hun onderzoek te vragen. Het ontwikkelen en lanceren van het platform (concept, ux en design, development) kostte 90k. Daarnaast wordt een bedrag van 30.000 euro geïnvesteerd in extra videocontent.

Comments